Nutramedix Cowden Suppport Program

«De fleste tar 3-4 produkter og tror de er med på Cowden Support Program. Men de er det ikke! Det er viktig å følge hele programmet slik det er designet. Hver av de 14 produktene har et essensielt formål. Jeg har sett over 80 % suksessrate hos pasientene mine når de følger hele programmet.»

Wm. Lee Cowden, MD, MD (H)

Cowden Support Program (CSP) er Nutramedix sin strategisk designet, allment kjente månedlige protokoll som bruker 14 NutraMedix-produkter på rotasjonsbasis. Produktene tas daglig i henhold til en fast plan, og hvert produkt tjener et vesentlig formål. Alle produktene er ferdigpakket i individuelle månedlige sett, og de som starter programmet, bør begynne med måned 1 og følge programmet i numerisk rekkefølge. Det er viktig at programmet følges i sin helhet.

Lenker